سمان انتظامی خانواده آدم ربایی گروگانگیری

سمان: انتظامی خانواده آدم ربایی گروگانگیری فرمانده انتظامی اخبار حوادث

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی نرخ مسکن امسال زیاد کردن نجومی ندارد ، بهارِ تعادل قیمت مسکن

گروه تحریریه سایت به نقل از معاون وزیر راه وشهرسازی نوشت: آینده نگری می شود قیمت مسکن، امسال نیز برابر با قیمت تورم بوده و شاهد زیاد کردن ناگهانی قیمت ها نباشی

نرخ مسکن امسال زیاد کردن نجومی ندارد ، بهارِ تعادل قیمت مسکن

بهارِ تعادل قیمت مسکن/نرخ مسکن امسال زیاد کردن نجومی ندارد

عبارات مهم : ایران

گروه تحریریه سایت به نقل از معاون وزیر راه وشهرسازی نوشت: آینده نگری می شود قیمت مسکن، امسال نیز برابر با قیمت تورم بوده و شاهد زیاد کردن ناگهانی قیمت ها نباشیم.

نرخ مسکن امسال زیاد کردن نجومی ندارد ، بهارِ تعادل قیمت مسکن

حامد مظاهریان با اشاره به اینکه آمار بانک مرکزی حاکی از آن است که قیمت مسکن ۵.۶ درصد در سال گذشته زیاد کردن یافته هست، گفت: حقیقت آن است که در طی ۴ سال گذشته قیمت مسکن ۱0.۶ درصد زیاد کردن یافته هست. وی در ادامه افزود: در طی سال های ۸۴ تا ۹۲ شاهد رشد ۶ برابر ی قیمت مسکن بوده ایم.

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه میانگین قیمت هر متر مربع در پایتخت کشور عزیزمان ایران ۵۶۰ هزار تومان بوده که این قیمت درسال ۹۲ به ۳ میلیون ۹۵۰ هزار تومان رسید، افزود: درسال ۹۶ میانگین قیمت مسکن در پایتخت کشور عزیزمان ایران به ۴ میلیون ۳۷۰ هزار تومان رسید.

گروه تحریریه سایت به نقل از معاون وزیر راه وشهرسازی نوشت: آینده نگری می شود قیمت مسکن، امسال نیز برابر با قیمت تورم بوده و شاهد زیاد کردن ناگهانی قیمت ها نباشی

مظاهریان اظهار داشت: این زیاد کردن قیمت حاکی از آن است که شیب تند زیاد کردن قیمت مسکن در طی ۴ سال گذشته حدود ۱۰ درصد برابر با قیمت تورم باقی مانده هست.

وی در آخر یادآور شد: آینده نگری می شود قیمت مسکن در امسال نیز برابر با قیمت تورم بوده و شاهد زیاد کردن ناگهانی قیمت ها نباشیم.

واژه های کلیدی: ایران | تعادل | اخبار اقتصادی و بازرگانی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs