سمان انتظامی خانواده آدم ربایی گروگانگیری

سمان: انتظامی خانواده آدم ربایی گروگانگیری فرمانده انتظامی اخبار حوادث

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی واریز سود سهام عدالت تا یکماه آینده

رئیس شرکت شخصی سازی با اشاره به اینکه سود سهام عدالت تا یکماه آینده واریز می شود، گفت: سهام عدالت هیچ وقت رایگان واگذار نشده بود. 

واریز سود سهام عدالت تا یکماه آینده

واریز سود سهام عدالت تا یکماه آینده

عبارات مهم : میلیون

رئیس شرکت شخصی سازی با اشاره به اینکه سود سهام عدالت تا یکماه آینده واریز می شود، گفت: سهام عدالت هیچ وقت رایگان واگذار نشده بود.

به گزارش ایلنا، علی اشرف عبدالله پوری حسینی راجع به نحوه واریز سود سهام عدالت که قرار بود تا انتهای شهریور واریز شود، گفت: بعد از یازده سال که از شروع طرح واگذاری سهام عدالت می گذرد امسال قرار شد جهت نخستین بار سود سهام عدالت به صورت قانونی در اختیار مشمولان قرار بگیرد.

واریز سود سهام عدالت تا یکماه آینده

وی افزود: شرکت های سرمایه پذیر از سال 95 باید سود تولید شده است خود را از طریق واگذاری به شرکت شخصی سازی در اختیار مشمولان قرار دهند. البته آخر تیرماه وقت صدور مصوبات شرکت های سرمایه پذیر بود و طبق قانون بعد از آن 8 ماه وقت دارند تا این سود را به حساب شرکت شخصی سازی واریز کنند.

پوری حسینی گفت: چند شرکت هم وجود دارند که سالهای مالی ارزش 31 خرداد و 31 شهریور است که آنها درسال 97 آخر 8 ماه قانونی ارزش فرا خواهد رسید.

رئیس شرکت شخصی سازی با اشاره به اینکه سود سهام عدالت تا یکماه آینده واریز می شود، گفت: سهام عدالت هیچ وقت رایگان واگذار نشده بود. 

مدیر شرکت شخصی سازی افزود: شرکت شخصی سازی به موجب مصوبه شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل 44 موظف است که این سود را از شرکت های سرمایه پذیر مطالبه و به حساب مشمولان واریز کند ولی تا زمانی که این سودهای دریافتی به حد نصابی نرسیده باشد امکان این کار وجود ندارد .

وی گفت: تا امروز حدود 15 درصد یعنی بیش از 500 میلیارد تومان از 3400 میلیارد تومان سود مصوب به حساب شرکت شخصی سازی واریز شده است است و ما اعلام کردیم که تا آخر شهریور واریز سود سهام عدالت دریک مرحله شروع خواهد شد. البته در طی یک ماه گذشته بدلیل بعضی پرسشها فنی امکان واریز سود در مرحله اول کمی به تاخیر افتاده است . ولی می توان این قول را به مردم داد که در چند روز آینده واریز مرحله اول سود شروع خواهد شد.

وی گفت: ضمنا این نباید تلقی شود که قرار بوده تا آخر شهریور سود بصورت کامل واریز شود آیا که شرکت های سرمایه پذیر تا انتهای اسفند جهت واریز سود مصوب خود وقت دارند.

واریز سود سهام عدالت تا یکماه آینده

پوری حسینی راجع به نحوه توزیع سهام عدالت تاکید کرد: واریز سود جهت همه 47 میلیون نفر بصورت یکجا امکان واریز ندارد و در صورت شروع واریز سود سهام عدالت به مرور به حساب مشمولان انتقال خواهد یافت.

همچنین مدیر شرکت شخصی سازی در باره بازگشت سهام مشمولانی که ما به التفاوت سهام عدالت خود را پرداخت نکرده اند هم گفت: در سال 85 تعدادی از شرکت ها بعنوان شرکت های سرمایه پذیر گزینش شدند و بخشی از سهام هر کدام از این شرکت ها از یک تا نود درصد به سهام عدالت تخصیص داده شده است پیدا کرد.

رئیس شرکت شخصی سازی با اشاره به اینکه سود سهام عدالت تا یکماه آینده واریز می شود، گفت: سهام عدالت هیچ وقت رایگان واگذار نشده بود. 

وی گفت: دولت هم جهت هر مشمول در آن وقت یک میلیون تومان سهم در نظر گرفت و قرار بر این شد که از محل سود همین سهام قیمت یک میلیون تومانی آن به دولت پرداخت گردد.

پوری حسینی اضافه کرد: هیچ وقت سهام عدالت رایگان در اختیار مردم قرار نگرفته بلکه قرار بر این شد که هر مقدار از یک میلیون تومان قیمت سهام از محل سودش وصول شد الباقی قیمت سهم از مشمول دریافت شود تا مشمول بصورت کامل صاحب سهام عدالت خود گردد. ولی در صورت نپرداختن الباقی قیمت سهم از طرف مشمول تنها بخشی از سهم که از طریق سود سهام قیمتش به دولت پرداخت شده است سهم مشمول می گردد و باقی سهم به دولت بازگردانده می شود.

واریز سود سهام عدالت تا یکماه آینده

پوری حسینی در مورد بازگرداندن باقی سهامی که ازجانب مشمولان ما به التفاوتش پرداخت نشده تاکید کرد: سهام عدالت به هیچ وجه به کسی واگذار نشده بود که ازجانب دولت بعد گرفته شود بلکه بخشی از سهام که هزینه اش پرداخت شده است به مشمول متعلق است و بخشی که پرداخت نشده هنوز در اختیار دولت می باشد.

رئیس شرکت شخصی سازی در باره قیمت فعلی هر سهم در بازار هم گفت: یک میلیون تومان سهامی که در سال 85 به هر مشمول تخصیص داده شده است داده شده است در حال حاضر حدود دو میلیون تومان ارزش دارد ولی ما هنوز ما به التفاوت آن را با همان قیمت یک میلیون تومان سال 85 جهت مشمولان محاسبه می کنیم.

پوری حسینی در آخر گفت: مشمولان سهام عدالت تا زمانی که سهام عدالت آزاد و قابل خرید و فروش گردد هم سالیانه سود آن را دریافت می کنند و هم در وقت آزاد سازی به قیمتی که قطعا بالاتر از 2 میلیون تومان امروز است امکان فروش آن را دارند.

واژه های کلیدی: میلیون | سهام عدالت | اخبار اقتصادی و بازرگانی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs