سمان انتظامی خانواده آدم ربایی گروگانگیری

سمان: انتظامی خانواده آدم ربایی گروگانگیری فرمانده انتظامی اخبار حوادث

گت بلاگز اخبار پزشکی تاتویی که قندخون دیابتیهارا کنترل می کند

محققان جوهری جهت تاتو اختراع کرده اند که نسبت به قند خون تصویر العمل نشان می دهد و به افراد دیابتی در کنترل قند خون آنها کمک می کند.

تاتویی که قندخون دیابتیهارا کنترل می کند

تاتویی که قندخون دیابتیهارا کنترل می کند

عبارات مهم : کنترل

محققان جوهری جهت تاتو اختراع کرده اند که نسبت به قند خون تصویر العمل نشان می دهد و به افراد دیابتی در کنترل قند خون آنها کمک می کند.

به گزارش ایرنا از روزنامه دیلی میل، محققان موسسه فناوری ماساچوست که این جوهر را اختراع کرده اند ، می گویند: این جوهر عوض کردن رنگ دهنده، سطح بدن را به ‘یک صفحه نمایش تعاملی’ تبدیل می کند تا به افراد دیابتی در زمانی که قند خون آنها بسیار پایین یا اوج هست، هشدار دهد.

تاتویی که قندخون دیابتیهارا کنترل می کند

بر اساس این گزارش، زمانیکه این جوهر تاتو تغییری را در سطح قند خون حس می کند عوض کردن رنگ می دهد. بطوریکه هنگامی که سطح قند خون بدن اوج می رود رنگ این جوهر از آبی به قهوه ای و زمانیکه سطح قند خون بدن کم کردن می یابد رنگ جوهر از قهوه ای به آبی عوض کردن می کند.

این جوهر تغییرات در مایع میان بافتی بدن- مایعی که سلول های بافتی را در بدن احاطه کرده هست، حس می کند.

محققان جوهری جهت تاتو اختراع کرده اند که نسبت به قند خون تصویر العمل نشان می دهد و به افراد دیابتی در کنترل قند خون آنها کمک می کند.

محققان امیدوارند که روزی از این تاتو به عنوان یک روش غیرتهاجمی جهت کنترل اوضاع افراد دیابتی استفاده شود.

محققان موسسه فناوری ماساچوست همچنین جوهرهایی اختراع کرده اند که سطوح نمک و pH را حس می کند.

واژه های کلیدی: کنترل | محققان | اختراع | فناوری | اخبار پزشکی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs